Nu är det klart med distriktets kongressombud

Länets ombud till partikongressen

Nu har medlemmarna röstat fram ombuden till årets partikongress!
-Det här är Örebro läns ombud från Örebro län till den socialdemokratiska kongressen i höst. En delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Här finns erfarna partimedlemmar och nyare ansikten, här finns starka fackliga företrädare, liksom tydliga kommunpolitiska partivänner. Det är en delegation som tydligt bär socialdemokratins engagemang för jobb, välfärd och trygghet. Det kommer bli en spännande socialdemokratisk kongress i höst där Örebro läns delegation kommer spela en viktig roll, säger partidistriktets ordförande Matilda Ernkrans.

Vi i Lekeberg tillhör krets 4 och har fyra ersättarplatser; i tur och ordning: Jette Bergström, Linda Torége, Birgitta Hultin och Håkan Trygg.

Här är ombuden som representerar Örebro län:
Valkrets 1: John Johansson, Karin Sundén, Jan Zetterqvist, Ullis Sandberg
Valkrets 2: Magnus Andersson, Theres Andersson, Anna Ahnér
Valkrets 3: Mikael Wahlberg, Linda Svahn, Håkan Bergström
Valkrets 4: Nina Höijer, Ida Edström, Patrik Renberg

Besök hos idrottsföreningarna

2019 beslutade Socialdemokraterna i Lekeberg att vi skulle utarbeta ett idrottspolitiskt program. Det tillsattes en grupp under ledning av Linda Torége. Förra året kontaktade vi de olika idrottsföreningarna i kommunen för att inventera vilka verksamheter som finns. I år är det dags att göra besök för att på plats se vad som finns och höra hur föreningarna ser på möjligheterna att bedriva sin verksamhet. Den här veckan var Berth Falk, Christina Kareliussén och Linda Hallén på besök hos Mullhyttans IF där de på plats fick information om och se deras verksamhet.

Vi firar Första maj i Lekeberg

I år satsar vi Socialdemokrater i Lekeberg för första gången på ett digitalt första majfirande. Det startar klockan 10:00 och det blir ett program på 30 minuter med musik och bilder som speglar Lekebergs utveckling. Allt inramas av ett samtal kring aktuella politiska frågor i kommunen mellan vår ordförande Birgitta Hultin, kommunalrådet Berth Falk och mångårigt aktive kommunpolitikern Kjell Edlund. Gunilla Pihlblad är programledare och Rolf Jansson från Kräcklinge, håller i samtalet. Om du är ute i tid, så går det faktiskt att se programmet redan från klockan 09:30.

Digitalt Första maj

Digitalt första maj

I år satsar Socialdemokraterna i Lekeberg för första gången på ett digitalt första maj-firande. Det är den enda plats i länet där en arbetarkommun gör något liknande. Det blir ett slags panelsamtal.

– Pandemin påverkar alla möten. För oss är första maj en tradition och viktig händelse som vi vill uppmärksamma. Så vi väljer att göra en digital sändning, säger Birgitta Hultin, ordförande i Lekebergs arbetarekommun.

– Det blir ett program på 30 minuter med musik och bilder som speglar Lekebergs utveckling. Allt inramas av ett samtal kring aktuella politiska frågor i kommunen mellan Birgitta Hultin, kommunalrådet Berth Falk och mångårigt aktive kommunpolitikern Kjell Edlund. Gunilla Pihlblad är programledare och Rolf Jansson, Kräcklinge, håller i samtalet.

– Den digitala sändningen sker inte någon annanstans i länet. Det känns kul att kunna möta intresserade på detta sätt, säger Rolf.

Lekebergs kommun styrs sedan valet 2018 av centerpartiert och socialdemokraterna. Det är en landsbygdskommun som sticker ut på många sätt. De senaste 20 åren har befolkningen ökat från 7 000 till 8 500.

Samtalet i det digitala första maj-firandet tar upp den starka tillväxten i Lekebergs kommun med bland annat bostadsbyggandet, skolsatsningarna och kraven på äldreomsorg, samt näringslivsfrågor.

– Vi räknar med att göra fler digitala program framöver. Vi är så lyckligt lottade att ha både filmare och journalister bland våra medlemmar, säger Birgitta Hultin.

Det våras även för Sossarna i Lekeberg

Nu börjar det verkligen att knoppas ute och även hos oss Socialdemokrater såddes ett litet frö att vi åter borde skaffa oss en egen hemsida. Och just nu har den börjat att dyka upp i den digitala världen. Men det kommer nog att ta ett tag innan vi lär oss hur allting fungerar. Men förhoppningsvis ska den likt naturen kunna slå ut i full blom till sommaren.

1 2