Inrätta ett ungdomsfullmäktige

Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Lekebergs kommun, det föreslår Socialdemokraterna genom en motion i kommunfullmäktige.

Genom att inrätta ett ungdomsfullmäktige tror vi att barns- och ungas intresse ska öka för demokrati och politik, skriver de i sin motion. Vi tycker att barn och unga ska ha ökat inflytande i samhällsfrågor. Det är också viktigt att barn och ungdomar känner att de är sedda och hörda. Socialdemokraterna anser att vi vuxna måste se till att ungas perspektiv finns med i våra beslut.

Läs mer »

S fick ja på ledamotsinitiativ

Med anledning av att Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott i sin budget så yrkade den socialdemokratiska gruppen vid nämndens senaste sammanträde genom ett ledamotsinitiativ, att man skulle tillfråga skolornas lärare/pedagoger och rektorer om de önskar få en kompletterande utbildning och stöd i budgetfrågor. Syftet skulle vara att de får en ökad kunskap och förståelse för de utmaningar vi har att få en budget i balans för 2024. S-gruppen föreslog också att man skulle inventera uppslag och idéer från personalgrupperna, som kan utveckla arbetssätt och strategier för att uppnå kunskapsmålen och som samtidigt siktar på en budget i balans 2024. Nämnden beslutade att förslaget skulle lämnas till förvalrningen för beredning.

Läs mer »

Lekebergs Moderater har inget förtroende för kommunens tjänstemän

Att den Moderatledda kommunledningen i Lekeberg inte har något förtroende för kommunens tjänstemän har länge varit känt. Och det blev ännu mer uppenbart på Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde. I samband med att man diskuterade åtgärder för att få årets budget i balans, föreslog Moderaterna att politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skulle överta ansvaret från tjänstemännen och pröva om en tjänst ska återbesättas eller ej, innan ansvarig chef får besluta om en tjänst som varar längre än tre månader.

Läs mer »