S fick ja på ledamotsinitiativ

Med anledning av att Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott i sin budget så yrkade den socialdemokratiska gruppen vid nämndens senaste sammanträde genom ett ledamotsinitiativ, att man skulle tillfråga skolornas lärare/pedagoger och rektorer om de önskar få en kompletterande utbildning och stöd i budgetfrågor. Syftet skulle vara att de får en ökad kunskap och förståelse för de utmaningar vi har att få en budget i balans för 2024. S-gruppen föreslog också att man skulle inventera uppslag och idéer från personalgrupperna, som kan utveckla arbetssätt och strategier för att uppnå kunskapsmålen och som samtidigt siktar på en budget i balans 2024. Nämnden beslutade att förslaget skulle lämnas till förvalrningen för beredning.