Lekebergs Moderater har inget förtroende för kommunens tjänstemän

Att den Moderatledda kommunledningen i Lekeberg inte har något förtroende för kommunens tjänstemän har länge varit känt. Och det blev ännu mer uppenbart på Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde. I samband med att man diskuterade åtgärder för att få årets budget i balans, föreslog Moderaterna att politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skulle överta ansvaret från tjänstemännen och pröva om en tjänst ska återbesättas eller ej, innan ansvarig chef får besluta om en tjänst som varar längre än tre månader.