Årsmöte med avtackning och nyval

Lars-Gunnar Forsberg, Anette och Christer Hultén samt Birgitta Hultin avtackades för sina uppdrag i styrelsen.

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Lekeberg hade sitt årsmöte i Kyrkans hus. Och det bjöds både på mat och underhållning. Kjell Edlund som också valdes till ny ordförande hade också lagat maten och för en uppskattad underhållningen svarade Ingalill och Stefan Ekström.

Ingalill omvaldes också som kassör. Håkan Trygg omvaldes som ledamot i styrelsen och Mikael Bergdahl och Medina Tulic nyvaldes. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Lisbeth Axelsson, Anette Bergdahl, Per Stark och Linda Torége. Christina Kareliussén, Brian Jensen och Jonas Nilsson ingår också i styrelsen.

Till revisor omvaldes Ewonne Granberg och Lennart M Pettersson nyvaldes till revisorsersättare. Hanna Östeby valdes till facklig ledare, Birgitta Hultin och Jonas Nilsson till medlemsansvariga och Linda Torége som studieorganisatör. Till valberedning omvaldes Gunilla Pihlblad och nyvaldes Birgitta Hultin och Rolf Jansson.

2022 präglades helt av att det var valår både på 1:a Maj och genom den stora dörrknackningskampanjen som genomfördes i kommunen. Det skrevs flera motioner och styrelsen höll 20 styrelsemöten och 6 medlemsmöten. Socialdemokraterna ordnade också bakluckeloppis i Fjugesta och fanns med på Mullhyttemarken. Två foldrar om vår politik skickades också ut till innevånarna i Lekeberg. Valet ledde till att vi behöll våra mandat i kommunfullmäktige, men förlorade majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Förhandlingarna efter valet ledde till att vi hamnade i opposition.

Årsmötet avslutades med information och diskussion om aktuella frågor i kommunen.

Förtroendevalda från vänster: Berth Falk, Rolf Jansson, Anette Bergdahl, Hanna Östeby, Medina Tulic, Gunilla Pihlblad, Ingalill Ekström, Per Stark, Mikael Bergdahl, Jonas Nilsson, Håkan Trygg, Brian Jensen, Lennart M Pettersson, Christina Kareliussen, Birgitta Hultin, Lisbeth Axelsson, Linda Torége och Kjell Edlund.

Socialdemokraterna vill satsa på extraresurser i skolan

Den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden vill se en extrasatsning på personal i skolan. Därför lade man ett ändringsyrkande när Merplanen för 2023 behandlades.

– I skolan har vi krav på kunskapsresultat, vilket förutsätter att eleverna är i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen och fungerar i sociala sammanhang, säger Christina Kareliussen.

– Det finns elever som inte klarar skolgången med godkända betyg. Ofta yttrar det sig som frånvaro, skolk, och en problematisk närvaro i skolan. Det resulterar i att kunskapskraven inte uppfylls. Det blir också oroligt och stökigt i klasserna och det förekommer kränkningar.
Vi ser att det behövs extra resurser i form av skolnärvaropersonal/team, som kan hjälpa eleverna tillbaka till skolan, ge stöd i klassrummen och finnas med i det sociala sammanhanget i skolan, säger Christina.

– Vi vill avsätta 750.000 kronor till extra resurser i form skolnärvaropersonal som kan ge det extra stöd som krävs för att alla barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med att uppnå kunskapskraven och bli behörig till gymnasium. Vi föreslår att pengarna för den här satsningen tas från budgeten för speciallärare, avslutar Christina Kareliussen.

God Jul och Gott Nytt År!

Året 2022 är snart slut, och under detta år har vi i föreningen genomfört val till kommun, landsting och riksdag. För oss innebär valutgången att vi behåller de 7 mandat, som vi hade förra mandatperioden, i Lekebergs Kommun.

Vi kommer dock nu att sitta i opposition kommande åren, vilket innebär att vi ska bedriva socialdemokratisk politik, genom att granska, kritisera och visa lekebergsborna vårt politiska alternativ. Förhoppningen är att vår politik ska få genomslag i nämnder och styrelser.

Styrelsen har beslutat att skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna under 2023, där medlemmarna kan följa vårt politiska arbete under året.

Nu ser vi framåt mot ett nytt år, med aktiviteter och möten i vår förening. Styrelsen har planerat medlemsmöte 28 februari och 1 Maj samt årsmöte den 13 mars. Grillkväll är inplanerad den 16 juni. Inbjudan till möten kommer, liksom tidigare, att skickas till medlemmarna.

Du är varmt välkommen till vår verksamhet i Socialdemokraterna. Alla medlemmar är värdefulla, och tillsammans kämpar vi för ett rättvisare samhälle, jämlikhet och solidaritet.

Styrelsen önskar alla medlemmar en lugn och stämningsfull jul!

Öppet hus!

I samband med Centrumgruppens julmarknad i Fjugesta, har vi öppet hus i vår lokal på Sveagatan 2. Där bjuder vi på fika med julsmörgås. Vår kör Rödtjut, sjunger julsånger kl 14 och 15.
Välkomna!

Ett stort tack

Vi vill rikta ett stort tack till alla Lekebergsbor som röstade på oss i 2022 års val till kommun, landsting och riksdag. Vi kommer även fortsättningsvis kämpa för rättvisa och jämlikhet. Alla medborgare ska känna trygghet och frihet. Nu ser vi fram emot en ny mandatperiod där vi kommer att arbeta för att få genomslag för vår politik.

Överenskommelsen och handslag med kommunal

• Arbeta för en god arbetsmiljö för att få ner sjuktalen. Det innebär bland annat att utifrån behoven inom kommunens verksamheter schemalägga arbetstiden så att den tar hänsyn till den anställdes behov.
• Verka för jämlika arbetsplatser. Gratis arbetsskor ska införas.
• Sträva efter slopat karensavdrag vid sjukdom för personal inom kontaktyrken.

Kommunalfacket och S presenterar ett handslag inför valet

Fackförbundet Kommunal och Socialdemokraterna i Lekeberg, Laxå och Askersund har tagit i hand på att förbättra villkoren för vårdpersonalen, genom att bland annat slopa karensdagen och införa gratis arbetsskor.

Företrädarna från varje kommun presenterade överenskommelsen på brandstationen i Askersund som ett samarbete inför valet. Överenskommelsen gör man för att klara framtidens kompetensförsörjning och garantera en bra arbetsmiljö. Det handlar om drygt 1 000 anställda i de tre kommunerna inom Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningen.

För Lekebergs del var det Berth Falk från Socialdemokraterna och Hanna Östeby från Kommunal som undertecknade överenskommelsen.

Politiker vid ungdomsgården

I kväll var våra lokala politiker utanför fritidsgården i Fjugesta och bjöd alla ungdomar på grillad korv och festis. Coop, ICA, OKQ8, Bolist Järn och Färg var med och sponsrade det hela och det blev en trevlig och uppskattad kväll och ett gott samarbete med personalen på fritidsgården. Berth Falk och Jonas Nilsson från Socialdemokraterna ser här till att det finns korv på grillen.

Satsning på äldreomsorgen

Frågan om att bygga vid Linden var en het fråga vid förra valet. Och det var också en viktig valfråga för oss Socialdemokrater. Kjell Edlund som själv var med och drev frågan om ett trygghetsboende och satsningen på äldreomsorgen i vår kommun, fick i måndags som vice ordförande i LEBO/LEKO, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson äran att ta första spadtaget till ett nybygge vid Linden i Fjugesta. Det innehåller ett nytt tillagningskök, en servering och en samlingssal för 250 personer. Det betyder att man nu får ett separat kök för tillagningen av mat för de äldres behov.

-Här kommer det att lagas mat till den som bor både på Linden och Oxelgården samt även till mattjänsten, säger Kjell.

Nya förskolan invigd

Idag invigde kommunalrådet Berth Falk (s) den nya förskolan Södra i Fjugesta. Det är en fin förskola med tillagningskök och matsal, som är ett centralt hjärta i mellan de olika avdelningarna.

Berth gjorde ett litet studiebesök innan själva invigningen och sa så här om det. -Det är kul att träffa alla glada och välkomnande barn, men också att få tummen upp från personalen om miljön och lokalen. Då kände jag att vi lyckats väldigt bra med den här nybyggda förskolan. Doften från den nylagade maten fick även magen att börja kurra.

Förskolan har sex avdelningar, varav fem används nu.

1 2 3 4