Linda valdes till ny ordförande

Det var mer än fullsatt i lokalen när Lekebergs Arbetarekommun hade sitt årsmöte. Felix Lundkvist som är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i regionen satt ordförande på mötet och informerade också om det kommande EU-valet.  På grund av att Kjell Edlund valt att avgå som ordförande och i stället fortsätta som ledamot i styrelsen, var det […]