Linda valdes till ny ordförande

Det var mer än fullsatt i lokalen när Lekebergs Arbetarekommun hade sitt årsmöte. Felix Lundkvist som är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i regionen satt ordförande på mötet och informerade också om det kommande EU-valet. 

På grund av att Kjell Edlund valt att avgå som ordförande och i stället fortsätta som ledamot i styrelsen, var det dags att välja ny ordförande. Valbetrdningens förslag var Linda Torége, och hon valdes också enhälligt. 

-Min drivkraft som nyvald ordförande är att vår förening ska skapa politik som vinner beslut i fullmäktige, nämnder och styrelser. Som förening ska vi inspirera fler att bli medlem i vårt parti. Vi som styrelse ska veta vad du som medlem vill bidra med och hur, säger Linda.

Vi behöver se över hur vi jobbar mer med att förankra vår politik internt och nyttja fler medlemmars engagemang i fler frågor och forma aktiviteter som passar dig som medlem. Vi ska nyttja Partidistriktet, ABF och våra grannkommuners AK föreningar för att bli ännu bättre.

Mitt mål som ordförande är att styrelsen ska känna sig trygg att de beslut vi fattar bidrar till en hållbar utveckling av föreningen och kommunen, avslutar Linda Torége.