VÅR ALTERNATIVA BUDGET FÖR LEKEBERGS KOMMUN 2024

Socialdemokraterna i Lekeberg utgör en stark opposition med en långsiktig och utvecklande vision, nu och i framtiden. Under året har vi dock tyvärr sett en minskning gällande befolkning. Exakt hur stor minskningen blir är svårt att säga idag, men den påverkar i allra högsta grad möjligheterna att kunna göra ordentliga satsningar på vår välfärd. Vi […]