Summering efter 8 månader med Moderat styre

– Flera miljoner back– Ingen konsekvensanalys av kostnader– Låga värden av betyg i alla ämnen årskurs 6– Ingen rättssäkerhet Under senaste mötet med Barn -och utbildningsnämnden den 6 september kunde vi konstatera att prognosen fortfarande visar 12 miljoner back i skolan trots vidtagna åtgärder. Utan de åtgärder som gjorts hade det blivit ett ännu större […]