– Flera miljoner back
– Ingen konsekvensanalys av kostnader
– Låga värden av betyg i alla ämnen årskurs 6
– Ingen rättssäkerhet

Under senaste mötet med Barn -och utbildningsnämnden den 6 september kunde vi konstatera att prognosen fortfarande visar 12 miljoner back i skolan trots vidtagna åtgärder. Utan de åtgärder som gjorts hade det blivit ett ännu större hål, säger Berth Falk.

Moderaterna yrkade också på att förändra skolskjutsreglerna så att skolskjuthandläggningen mer eller mindre ger skolskjuts till alla som söker det, utan någon konsekvensanalys av kostnaden. Vi Socialdemokrater yrkade på en konsekvensanalys av kostnaden, något som borde finnas med, men som blev nedröstat.

Vi socialdemokrater tror att det kommer att öka skolskjutskostnaderna med ca 5 miljoner/år vilket i så fall skulle tas från pengarna i just skolan. Här är rättssäkerhet och lika behandling viktig för oss, men också ett regelverk som tar ansvar för medborgarnas pengar.

Att vi dessutom fick detta på sittande möte utan beredning, tjänsteskrivelse eller ordentliga handlingar med förslag till beslut, utan i stället ett yrkande från Moderaterna, förvånar oss stort.

För att kunna ta viktiga beslut anser vi att det behöver beredas och att ledamöterna ska kunna läsa in sig på ämnet. Vi yrkade på bordläggning för att dels känna oss trygga, dels för att få bättre information innan beslut.

Det var ändå bra att vi fick igenom att en uppföljning ska ske gällande det låga värdet i betyg i alla ämnen för pojkar i årskurs 6. De uppnår bara 67 procent, vilket tyvärr är en rejäl nedgång.
Nu kraftsamlar vi för ett kommande budgetarbete, där vi hoppas på mer ansvarstagande, säger Berth Falk.