Moderaterna skär ner på kultur och fritid

Under senaste kommunstyrelsen var besparingar en av punkterna på dagordningen Moderaterna sköt inte till pengar för volymökningar, och samtidigt gjorde man besparingar inför 2023 års budget. Så kommunstyrelseförvaltningen behöver nu spara nästan 5 miljoner kronor. -Vi socialdemokrater tar ansvar för den budget som vi tilldelats och förstår att besparingar måste göras, säger Berth Falk. -Men […]