Under senaste kommunstyrelsen var besparingar en av punkterna på dagordningen Moderaterna sköt inte till pengar för volymökningar, och samtidigt gjorde man besparingar inför 2023 års budget. Så kommunstyrelseförvaltningen behöver nu spara nästan 5 miljoner kronor.

-Vi socialdemokrater tar ansvar för den budget som vi tilldelats och förstår att besparingar måste göras, säger Berth Falk. -Men vi förstår inte hur man väljer att dra undan så otroligt mycket inom kultur och fritidssektorn genom att minska på så väl personal, som pengar, som egentligen är till för fritidsgården. Konsekvenserna kommer troligtvis bli ett minskat stödet för föreningslivet, och fritidsgården blir bara en stugvärmare och kiosk.