Ett stort tack

Vi vill rikta ett stort tack till alla Lekebergsbor som röstade på oss i 2022 års val till kommun, landsting och riksdag. Vi kommer även fortsättningsvis kämpa för rättvisa och jämlikhet. Alla medborgare ska känna trygghet och frihet. Nu ser vi fram emot en ny mandatperiod där vi kommer att arbeta för att få genomslag för vår politik.

Överenskommelsen och handslag med kommunal

• Arbeta för en god arbetsmiljö för att få ner sjuktalen. Det innebär bland annat att utifrån behoven inom kommunens verksamheter schemalägga arbetstiden så att den tar hänsyn till den anställdes behov.
• Verka för jämlika arbetsplatser. Gratis arbetsskor ska införas.
• Sträva efter slopat karensavdrag vid sjukdom för personal inom kontaktyrken.