Vi vill rikta ett stort tack till alla Lekebergsbor som röstade på oss i 2022 års val till kommun, landsting och riksdag. Vi kommer även fortsättningsvis kämpa för rättvisa och jämlikhet. Alla medborgare ska känna trygghet och frihet. Nu ser vi fram emot en ny mandatperiod där vi kommer att arbeta för att få genomslag för vår politik.