Våra uppdrag i Knista församling

Den 23 november samlades kyrkofullmäktige i Knista församling. Då valdes också ledamöter till olika förtroendeuppdrag för kommande mandatperiod. Vi Socialdemokrater fick följande uppdrag:Birgitta Hultin valdes till andre vice ordförande i kyrkofullmäktige.Håkan Trygg valdes till andre vice ordförande i kyrkorådet och ingår även i AU.Birgitta Hultin valdes till ledamot i kyrkorådet.Håkan Trygg valdes till ordförande i […]