Anette Hultén, Linda Torége, Brian Jensen, Håkan Trygg och Birgitta Hultin. Mona Trygg saknas på bilden.

Den 23 november samlades kyrkofullmäktige i Knista församling. Då valdes också ledamöter till olika förtroendeuppdrag för kommande mandatperiod.

Vi Socialdemokrater fick följande uppdrag:
Birgitta Hultin valdes till andre vice ordförande i kyrkofullmäktige.
Håkan Trygg valdes till andre vice ordförande i kyrkorådet och ingår även i AU.
Birgitta Hultin valdes till ledamot i kyrkorådet.
Håkan Trygg valdes till ordförande i valberedningen och Birgitta Hultin till ersättare i valberedningen. Birgitta Hultin valdes även till ersättare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens Strängnäs Stift.
Inga Lill Ekström valdes till ledamot i valnämnden.