Våra kandidater till kyrkofullmäktige

Håkan Trygg Jag vill jobba för att nyttjandegraden av våra fastigheter höjs under mandatperioden. Dessutom vill jag se flera barn, ungdomar och vuxna i församlingens fastigheter i olika typer av aktiviteter. Birgitta Hultin I vår kyrka ska ingen känna sig diskriminerad. Därför vill jag att Knista församling ska fortsatta sända gudstjänster och eventuella andra framtida […]