Håkan Trygg

Jag vill jobba för att nyttjandegraden av våra fastigheter höjs under mandatperioden. Dessutom vill jag se flera barn, ungdomar och vuxna i församlingens fastigheter i olika typer av aktiviteter.

Birgitta Hultin

I vår kyrka ska ingen känna sig diskriminerad. Därför vill jag att Knista församling ska fortsatta sända gudstjänster och eventuella andra framtida aktiviteter digitalt, då alla inte har möjlighet att vara med fysiskt i kyrkan. Det kan hjälpa personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som inte känner att de vill vara öppna med sin tro.

Linda Torége

Jag vill jobba för att vår kyrka ska vara en trygg plats där jag och alla som bor i församlingens område kan samla sina tankar, sörja och glädjas vid alla livets skeden. Svenska kyrkan i världen (ACT) är också något jag är extra stolt över. En organisation med professionella som är först på plats vid stora kriser där ACT verkar och som ger stöd och skapar trygghet.

Brian Jensen

Jag är agnostiker, det betyder att jag inte är troende. För mig ska kyrkan vara lika öppen och välkomnande för mig som för troende i tider av sorg och glädje. I en liten bygd som vår, där det inte finns så mycket kulturellt utbud, är kyrkan viktig för att kunna erbjuda människor upplevelsen av musik, sång och andra evenemang.

Christina Kareliussén

Jag vill jobba för en socialt hållbar kyrka där diakoniverksamheten ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete för befolkningen i vårt samhälle. Diakoniarbetet är viktigt för att stötta människor i deras ensamhet och isolering och det gäller både ungdomar, ensamma äldre och personer i livskris.

Mona Trygg

Jag vill att vi tillsammans vårdar miljön och klimatet ur ett socialt, ekonomiskt och biologiskt perspektiv. Den skog som kyrkan äger ska brukas på ett hållbart sätt. Skogen är en viktig plats för barnen då den ger glädje, kunskap och respekt för vår natur. Jag vill få på plats en miljöcertifiering för vår kyrka inom den kommande mandatperioden.