Socialdemokraterna vill satsa på extraresurser i skolan

Den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden vill se en extrasatsning på personal i skolan. Därför lade man ett ändringsyrkande när Merplanen för 2023 behandlades.

– I skolan har vi krav på kunskapsresultat, vilket förutsätter att eleverna är i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen och fungerar i sociala sammanhang, säger Christina Kareliussen.

– Det finns elever som inte klarar skolgången med godkända betyg. Ofta yttrar det sig som frånvaro, skolk, och en problematisk närvaro i skolan. Det resulterar i att kunskapskraven inte uppfylls. Det blir också oroligt och stökigt i klasserna och det förekommer kränkningar.
Vi ser att det behövs extra resurser i form av skolnärvaropersonal/team, som kan hjälpa eleverna tillbaka till skolan, ge stöd i klassrummen och finnas med i det sociala sammanhanget i skolan, säger Christina.

– Vi vill avsätta 750.000 kronor till extra resurser i form skolnärvaropersonal som kan ge det extra stöd som krävs för att alla barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med att uppnå kunskapskraven och bli behörig till gymnasium. Vi föreslår att pengarna för den här satsningen tas från budgeten för speciallärare, avslutar Christina Kareliussen.