Satsning på äldreomsorgen

Frågan om att bygga vid Linden var en het fråga vid förra valet. Och det var också en viktig valfråga för oss Socialdemokrater. Kjell Edlund som själv var med och drev frågan om ett trygghetsboende och satsningen på äldreomsorgen i vår kommun, fick i måndags som vice ordförande i LEBO/LEKO, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson äran att ta första spadtaget till ett nybygge vid Linden i Fjugesta. Det innehåller ett nytt tillagningskök, en servering och en samlingssal för 250 personer. Det betyder att man nu får ett separat kök för tillagningen av mat för de äldres behov.

-Här kommer det att lagas mat till den som bor både på Linden och Oxelgården samt även till mattjänsten, säger Kjell.