• Arbeta för en god arbetsmiljö för att få ner sjuktalen. Det innebär bland annat att utifrån behoven inom kommunens verksamheter schemalägga arbetstiden så att den tar hänsyn till den anställdes behov.
• Verka för jämlika arbetsplatser. Gratis arbetsskor ska införas.
• Sträva efter slopat karensavdrag vid sjukdom för personal inom kontaktyrken.