Christina Kareliussén och Berth Falk vid besöket hos Brohyttans IF

Idrott och rörelse bidrar till ökat välmående. Därför vill vi socialdemokrater att kommunens medborgare har tillgång till ett varierat utbud av fysisk aktivitet. Det kan vara i en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand. Det ska vara roligt att träna och röra på sig – och som bonus kommer då aktiviteterna bidra till ett ökat välmående.

Det är viktigt med tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer. I Lekebergs kommun har vi närhet till natur och rekreation, vilket underlättar för idrott och motion att vara tillgängligt i boendemiljön.

Alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vidare är det viktigt att ekonomin aldrig får vara ett hinder för att alla ska kunna röra på sig.

Kommunen ska ge stöd för att främja folkhälsan och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för kommuninvånarna. Det är också kommunen som ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen, i det här fallet då för idrotts- motions och spontanidrottsanläggningar. I ansvaret ligger också planering av grönytor och andra anläggningar som gör det möjligt för alla att motionera och idrotta.

Ett viktigt kommunalt uppdrag är att ge ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet som arbetar med att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.

I kommunen finns det idag ett flertal naturreservat, cykelleder och vandringsleder som är tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Här finns också spontanidrottsplatser och utegym som lockar till motion och rörelse. Dessutom har vi sju badplatser inklusive Sannabadet. Ovanstående är en del av Socialdemokraternas i Lekeberg idrottspolitiska program. I samband med att vi tagit fram detta så har vi besökt flera idrottsföreningar i syfte att kartlägga hur det fungera med infrastruktur och administration. Målet för oss är att se behoven och därmed kunna ge föreningarna bättre förutsättningar att bedriva sin viktiga verksamhet.