Träffen i Lekebergs kommun är en kommunal anläggning med i första hand lunchservering, för seniorer. Här serveras vällagad och näringsrik husmanskost, vilken också tillagas på Träffen. Att äta varierad och näringsrik mat kan ha effekt på exempelvis minne, humör, ork och immunförsvar. Det är också en förutsättning för ett hälsosamt åldrande och kan medverka till att förebygga hälsoproblem och sjukdomar.

Det är också viktigt för hälsan när man blir äldre att det finns förutsättningar att leva ett aktivt och socialt liv. Det kan vara aktiviteter som seniorer att samlas och göra något tillsammans, träffas runt ett intressant tema, frågesport, gympa, promenader, utflykter mm.

Inom vetenskapen pratar man om de fyra hörnstenarna som är grunden för ett gott åldrande; goda matvanor, social gemenskap, meningsfullhet och fysisk aktivitet. Dessa hörnstenar bidrar till ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Det främsta syftet att starta upp en lunchrestaurang för seniorer i Lekebergs kommun, var att erbjuda husmanskost under lunchtid, 5 dagar i veckan. 

Serveringen startades upp våren 2023, med servering av lunch 11.00 – 13.00. Från 1 januari 2024 har restaurangens serveringstid 11.00 – 12.30. 

Interpellation ställdes i Fullmäktige den 26 februari 2024, ställd till kommunstyrelsens ordförande Caroline Elfors, om vilka omständigheter som föranlett en förändring att serveringsperioden decimerats med 30 minuter. Svaret var att ”verksamheten har hörsammat ett önskemål från de föreningar som verkar i lokalerna att få tillgång till lokalerna tidigare på dagarna för att bedriva sin verksamhet”.

Jag tolkar svaret som att det är föreningarnas verksamhet som prioriteras framför lunchservering för seniorer. Träffen har öppet från 11.00 -13.30 samt möjlighet för föreningar att boka in aktiviteter 14.00 – 22.00. Detta innebär att föreningarna kan boka in sig i lokalen under 8 timmar, medan seniorrestaurangen Träffen endast har 1,5 timme att disponera för servering. 

-Vilken annan lunchservering reducerar sin öppettid för servering efter bara 6 månaders drift?

– Vilken annan lunchservering stänger 12.30, alltså mitt i lunchtimmen? 

-På vilka grunder har beslutet tagits, att stänga serveringen 12.30?

– Hur kan de ”styrande” i Lekebergs kommun tillåta att föreningar styr över kommunens serveringstider i Träffen

Dessa två olika verksamheter: lunchservering och föreningsaktiviteter, har samma syfte, nämligen att ge de bästa förutsättningar för ett gott åldrande för seniorer i Lekeberg. 

De ”styrande” i Lekebergs kommun har skyndsamt gjort förändringar som inte alltid är så väl genomtänkta. Ett av dessa beslut gäller seniorrestaurangens serveringstid. Därför, gör om och gör rätt! Öppna upp Träffen för lunchservering fram till klockan 13.00.   

Christina Kareliussen (S)

Ledamot i kommunstyrelsen