Året 2022 är snart slut, och under detta år har vi i föreningen genomfört val till kommun, landsting och riksdag. För oss innebär valutgången att vi behåller de 7 mandat, som vi hade förra mandatperioden, i Lekebergs Kommun.

Vi kommer dock nu att sitta i opposition kommande åren, vilket innebär att vi ska bedriva socialdemokratisk politik, genom att granska, kritisera och visa lekebergsborna vårt politiska alternativ. Förhoppningen är att vår politik ska få genomslag i nämnder och styrelser.

Styrelsen har beslutat att skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna under 2023, där medlemmarna kan följa vårt politiska arbete under året.

Nu ser vi framåt mot ett nytt år, med aktiviteter och möten i vår förening. Styrelsen har planerat medlemsmöte 28 februari och 1 Maj samt årsmöte den 13 mars. Grillkväll är inplanerad den 16 juni. Inbjudan till möten kommer, liksom tidigare, att skickas till medlemmarna.

Du är varmt välkommen till vår verksamhet i Socialdemokraterna. Alla medlemmar är värdefulla, och tillsammans kämpar vi för ett rättvisare samhälle, jämlikhet och solidaritet.

Styrelsen önskar alla medlemmar en lugn och stämningsfull jul!