Under förra mandatperioden tog vi Socialdemokrater upp behovet av ett nytt särskilt boende, eftersom vårdboendet Linden är både otidsenligt och i behov av en större renovering. Vi har även med investeringen i vårt förslag till budget.

Oxelgården har delvis bra lokaler, men där är det svårigheter att bemanna på ett effektivt sätt på grund av lokalernas utformning. Enligt en prognos som gjordes 2022, behövs ett nytt äldreboende med 60 platser som då även ska ersätta de platser som idag finns på Linden.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ta fram en grov kalkyl för det nya boendet och utreda möjligheterna att bygga ut Oxelgården och förbättra bemanningsmöjligheterna där. Man ska även ta fram en jämförelse mellan för- och nackdelar med de två alternativen.