Digitalt första maj

I år satsar Socialdemokraterna i Lekeberg för första gången på ett digitalt första maj-firande. Det är den enda plats i länet där en arbetarkommun gör något liknande. Det blir ett slags panelsamtal.

– Pandemin påverkar alla möten. För oss är första maj en tradition och viktig händelse som vi vill uppmärksamma. Så vi väljer att göra en digital sändning, säger Birgitta Hultin, ordförande i Lekebergs arbetarekommun.

– Det blir ett program på 30 minuter med musik och bilder som speglar Lekebergs utveckling. Allt inramas av ett samtal kring aktuella politiska frågor i kommunen mellan Birgitta Hultin, kommunalrådet Berth Falk och mångårigt aktive kommunpolitikern Kjell Edlund. Gunilla Pihlblad är programledare och Rolf Jansson, Kräcklinge, håller i samtalet.

– Den digitala sändningen sker inte någon annanstans i länet. Det känns kul att kunna möta intresserade på detta sätt, säger Rolf.

Lekebergs kommun styrs sedan valet 2018 av centerpartiert och socialdemokraterna. Det är en landsbygdskommun som sticker ut på många sätt. De senaste 20 åren har befolkningen ökat från 7 000 till 8 500.

Samtalet i det digitala första maj-firandet tar upp den starka tillväxten i Lekebergs kommun med bland annat bostadsbyggandet, skolsatsningarna och kraven på äldreomsorg, samt näringslivsfrågor.

– Vi räknar med att göra fler digitala program framöver. Vi är så lyckligt lottade att ha både filmare och journalister bland våra medlemmar, säger Birgitta Hultin.