2019 beslutade Socialdemokraterna i Lekeberg att vi skulle utarbeta ett idrottspolitiskt program. Det tillsattes en grupp under ledning av Linda Torége. Förra året kontaktade vi de olika idrottsföreningarna i kommunen för att inventera vilka verksamheter som finns. I år är det dags att göra besök för att på plats se vad som finns och höra hur föreningarna ser på möjligheterna att bedriva sin verksamhet. Den här veckan var Berth Falk, Christina Kareliussén och Linda Hallén på besök hos Mullhyttans IF där de på plats fick information om och se deras verksamhet.