Lars-Gunnar Forsberg, Anette och Christer Hultén samt Birgitta Hultin avtackades för sina uppdrag i styrelsen.

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Lekeberg hade sitt årsmöte i Kyrkans hus. Och det bjöds både på mat och underhållning. Kjell Edlund som också valdes till ny ordförande hade också lagat maten och för en uppskattad underhållningen svarade Ingalill och Stefan Ekström.

Ingalill omvaldes också som kassör. Håkan Trygg omvaldes som ledamot i styrelsen och Mikael Bergdahl och Medina Tulic nyvaldes. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Lisbeth Axelsson, Anette Bergdahl, Per Stark och Linda Torége. Christina Kareliussén, Brian Jensen och Jonas Nilsson ingår också i styrelsen.

Till revisor omvaldes Ewonne Granberg och Lennart M Pettersson nyvaldes till revisorsersättare. Hanna Östeby valdes till facklig ledare, Birgitta Hultin och Jonas Nilsson till medlemsansvariga och Linda Torége som studieorganisatör. Till valberedning omvaldes Gunilla Pihlblad och nyvaldes Birgitta Hultin och Rolf Jansson.

2022 präglades helt av att det var valår både på 1:a Maj och genom den stora dörrknackningskampanjen som genomfördes i kommunen. Det skrevs flera motioner och styrelsen höll 20 styrelsemöten och 6 medlemsmöten. Socialdemokraterna ordnade också bakluckeloppis i Fjugesta och fanns med på Mullhyttemarken. Två foldrar om vår politik skickades också ut till innevånarna i Lekeberg. Valet ledde till att vi behöll våra mandat i kommunfullmäktige, men förlorade majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Förhandlingarna efter valet ledde till att vi hamnade i opposition.

Årsmötet avslutades med information och diskussion om aktuella frågor i kommunen.

Förtroendevalda från vänster: Berth Falk, Rolf Jansson, Anette Bergdahl, Hanna Östeby, Medina Tulic, Gunilla Pihlblad, Ingalill Ekström, Per Stark, Mikael Bergdahl, Jonas Nilsson, Håkan Trygg, Brian Jensen, Lennart M Pettersson, Christina Kareliussen, Birgitta Hultin, Lisbeth Axelsson, Linda Torége och Kjell Edlund.