Nu är det klart med distriktets kongressombud

Länets ombud till partikongressen

Nu har medlemmarna röstat fram ombuden till årets partikongress!
-Det här är Örebro läns ombud från Örebro län till den socialdemokratiska kongressen i höst. En delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Här finns erfarna partimedlemmar och nyare ansikten, här finns starka fackliga företrädare, liksom tydliga kommunpolitiska partivänner. Det är en delegation som tydligt bär socialdemokratins engagemang för jobb, välfärd och trygghet. Det kommer bli en spännande socialdemokratisk kongress i höst där Örebro läns delegation kommer spela en viktig roll, säger partidistriktets ordförande Matilda Ernkrans.

Vi i Lekeberg tillhör krets 4 och har fyra ersättarplatser; i tur och ordning: Jette Bergström, Linda Torége, Birgitta Hultin och Håkan Trygg.

Här är ombuden som representerar Örebro län:
Valkrets 1: John Johansson, Karin Sundén, Jan Zetterqvist, Ullis Sandberg
Valkrets 2: Magnus Andersson, Theres Andersson, Anna Ahnér
Valkrets 3: Mikael Wahlberg, Linda Svahn, Håkan Bergström
Valkrets 4: Nina Höijer, Ida Edström, Patrik Renberg

Besök hos idrottsföreningarna

2019 beslutade Socialdemokraterna i Lekeberg att vi skulle utarbeta ett idrottspolitiskt program. Det tillsattes en grupp under ledning av Linda Torége. Förra året kontaktade vi de olika idrottsföreningarna i kommunen för att inventera vilka verksamheter som finns. I år är det dags att göra besök för att på plats se vad som finns och höra hur föreningarna ser på möjligheterna att bedriva sin verksamhet. Den här veckan var Berth Falk, Christina Kareliussén och Linda Hallén på besök hos Mullhyttans IF där de på plats fick information om och se deras verksamhet.