God Jul och Gott Nytt År!

Året 2022 är snart slut, och under detta år har vi i föreningen genomfört val till kommun, landsting och riksdag. För oss innebär valutgången att vi behåller de 7 mandat, som vi hade förra mandatperioden, i Lekebergs Kommun.

Vi kommer dock nu att sitta i opposition kommande åren, vilket innebär att vi ska bedriva socialdemokratisk politik, genom att granska, kritisera och visa lekebergsborna vårt politiska alternativ. Förhoppningen är att vår politik ska få genomslag i nämnder och styrelser.

Styrelsen har beslutat att skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna under 2023, där medlemmarna kan följa vårt politiska arbete under året.

Nu ser vi framåt mot ett nytt år, med aktiviteter och möten i vår förening. Styrelsen har planerat medlemsmöte 28 februari och 1 Maj samt årsmöte den 13 mars. Grillkväll är inplanerad den 16 juni. Inbjudan till möten kommer, liksom tidigare, att skickas till medlemmarna.

Du är varmt välkommen till vår verksamhet i Socialdemokraterna. Alla medlemmar är värdefulla, och tillsammans kämpar vi för ett rättvisare samhälle, jämlikhet och solidaritet.

Styrelsen önskar alla medlemmar en lugn och stämningsfull jul!

Öppet hus!

I samband med Centrumgruppens julmarknad i Fjugesta, har vi öppet hus i vår lokal på Sveagatan 2. Där bjuder vi på fika med julsmörgås. Vår kör Rödtjut, sjunger julsånger kl 14 och 15.
Välkomna!

Ett stort tack

Vi vill rikta ett stort tack till alla Lekebergsbor som röstade på oss i 2022 års val till kommun, landsting och riksdag. Vi kommer även fortsättningsvis kämpa för rättvisa och jämlikhet. Alla medborgare ska känna trygghet och frihet. Nu ser vi fram emot en ny mandatperiod där vi kommer att arbeta för att få genomslag för vår politik.

Överenskommelsen och handslag med kommunal

• Arbeta för en god arbetsmiljö för att få ner sjuktalen. Det innebär bland annat att utifrån behoven inom kommunens verksamheter schemalägga arbetstiden så att den tar hänsyn till den anställdes behov.
• Verka för jämlika arbetsplatser. Gratis arbetsskor ska införas.
• Sträva efter slopat karensavdrag vid sjukdom för personal inom kontaktyrken.

Kommunalfacket och S presenterar ett handslag inför valet

Fackförbundet Kommunal och Socialdemokraterna i Lekeberg, Laxå och Askersund har tagit i hand på att förbättra villkoren för vårdpersonalen, genom att bland annat slopa karensdagen och införa gratis arbetsskor.

Företrädarna från varje kommun presenterade överenskommelsen på brandstationen i Askersund som ett samarbete inför valet. Överenskommelsen gör man för att klara framtidens kompetensförsörjning och garantera en bra arbetsmiljö. Det handlar om drygt 1 000 anställda i de tre kommunerna inom Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningen.

För Lekebergs del var det Berth Falk från Socialdemokraterna och Hanna Östeby från Kommunal som undertecknade överenskommelsen.

Politiker vid ungdomsgården

I kväll var våra lokala politiker utanför fritidsgården i Fjugesta och bjöd alla ungdomar på grillad korv och festis. Coop, ICA, OKQ8, Bolist Järn och Färg var med och sponsrade det hela och det blev en trevlig och uppskattad kväll och ett gott samarbete med personalen på fritidsgården. Berth Falk och Jonas Nilsson från Socialdemokraterna ser här till att det finns korv på grillen.

Satsning på äldreomsorgen

Frågan om att bygga vid Linden var en het fråga vid förra valet. Och det var också en viktig valfråga för oss Socialdemokrater. Kjell Edlund som själv var med och drev frågan om ett trygghetsboende och satsningen på äldreomsorgen i vår kommun, fick i måndags som vice ordförande i LEBO/LEKO, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson äran att ta första spadtaget till ett nybygge vid Linden i Fjugesta. Det innehåller ett nytt tillagningskök, en servering och en samlingssal för 250 personer. Det betyder att man nu får ett separat kök för tillagningen av mat för de äldres behov.

-Här kommer det att lagas mat till den som bor både på Linden och Oxelgården samt även till mattjänsten, säger Kjell.

Nya förskolan invigd

Idag invigde kommunalrådet Berth Falk (s) den nya förskolan Södra i Fjugesta. Det är en fin förskola med tillagningskök och matsal, som är ett centralt hjärta i mellan de olika avdelningarna.

Berth gjorde ett litet studiebesök innan själva invigningen och sa så här om det. -Det är kul att träffa alla glada och välkomnande barn, men också att få tummen upp från personalen om miljön och lokalen. Då kände jag att vi lyckats väldigt bra med den här nybyggda förskolan. Doften från den nylagade maten fick även magen att börja kurra.

Förskolan har sex avdelningar, varav fem används nu.

1 Maj på torget i Fjugesta, klockan 11:00

Berth Falk är kommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Rubriken på hans tal på 1 maj är Lekeberg i nutid och framtid.

Linda Torége brinner för demokrati och att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för samhällsutveckling. Hon tror på människors engagemang som drivkraft till förändring och kommer att tala om detta på 1 maj ur ett både globalt och lokalt perspektiv.

Vår tredje talare är fjugestatjejen Medina Tulic som är aktiv inom länets SSU-verksamhet. Hon är dessutom åttonde namnet på vår egen lista för val till kommunfullmäktige.
I sitt tal kommer hon att prata om aktiviteter och om fritidsgårdarna i kommunen.

En av talarna på 1 maj är Hanna Östeby som är facklig förtroendevald för Kommunal på sektionen södra Örebro län och som bemannar kontoret i Lekeberg tillsammans med sin kollega Susanne Johnsson. När hon inte gör det ägnar hon sig åt handledning, folkbildning och fackliga ungfrågor.

  • I grund och botten är jag en stolt undersköterska på Linden, korttidsenheten, säger Hanna och berättar att hennes drivkraft är strävan för jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.
  • Något som speglar sig i det absolut mesta jag sysslar med.
    Hannas tal ska handla om arbetarens inflytande på samhället, den allmänna bilden på oss som arbetare och styrkan i kollektivet.

Underhållning av vår egen kör Rödtjut!

Kaffe, dricka och korv med bröd.
Allt är gratis!

Alla är välkomna!

Nu har kommunfullmäktigelistan fastställts

Socialdemokraterna i Lekeberg har nu fastställt sin lista till kommunfullmäktige i höstens val. Listan toppas av Berth Falk som idag är kommunalråd för Socialdemokraterna i Lekeberg.  Sedan följer Christina Kareliussen, Kjell Edlund, Anette Bergdahl och Mikael Bergdahl som alla är välkända. På åttonde plats står Medina Tulic som med sina 18 år är både yngst och högt upp på listan. Här nedanför presenteras hela listan.

Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista
1. Berth Falk
2. Christina Kareliussen
3. Kjell Edlund
4. Anette Bergdahl
5. Mikael Bergdahl
6. Yvonne Hagström
7. Håkan Trygg
8. Medina Tulic
9. Jonas Nilsson
10. Linda Torége
11. Lars-Gunnar Forsberg
12. Linda Hallén
13. Brian Jensen
14. Jane Andersson
15. Per Stark
16. Ingalill Ekström
17. Lennart M Pettersson
18. Lisbeth Axelsson
19. Kenneth Hagström
20. Gunilla Pihlblad
21. Bengt Torége
22. Ewonne Granberg
23. Stefan Ekström
24 Birgitta Soting
25. Wivie Palmroth
26. Nilsove Österman
27. Mona Trygg

1 2